Συνάντηση Συλλόγου Αποφοίτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παρουσίασαν στον κ. Ζώρα τις θέσεις του συλλόγου, αναφορικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη και διαφύλαξη της φήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης Ο Σύλλογος Αποφοίτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης, συναντήθηκε με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα, στις εγκαταστάσεις της Πρυτανείας στο Ηράκλειο. Λίγο…