Είναι Καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ. Είναι επίσης  πρόεδρος του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ. Από το 2015  έως σήμερα είναι  Συντονιστής στο School of Data, Open Knoweledge Foundation Greece και μέλος του Editorial Board του CNN Greece.