Κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο στην Αειφόρο Ανάπτυξη από το ΕΑΕΜΕ και το Πανεπιστήµιο του Ρόττερνταµ και ∆ίπλωµα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου. Ο Διονύσης Κολοκοτσάς είναι Διευθυντής Eταιρικών Σχέσεων της Google, και συνεργάζεται µε θεσµικούς φορείς για την αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου και της τεχνολογίας στην οικονοµική & κοινωνική πρόοδο και την προβολή της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.