Είναι απόφοιτος της Ραλλείου Ακαδημίας, σπούδασε Παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές σπουδές στην “Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία” του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στην Εκλογική Κοινωνιολογία. H επιστημονική, επαγγελματική, κοινωνική του δράση είναι μοιρασμένη ανάμεσα στην πραγματοποίηση και εποπτεία κοινωνικών και πολιτικών ερευνών στην εταιρεία δημοσκοπήσεων G.P.O. A.E. και στη Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπου διδάσκει.