Μελάς ΧρήστοςO Δρ. Μελάς είναι απόφοιτος του Μαθηματικού τμήματος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην επιστήμη των υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Dundee της Μ. Βρετανίας από όπου και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc). Συνεχίζοντας, φοίτησε στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, από όπου και απέκτησε διδακτορικό τίτλο (Phd). Η διδακτορική του διατριβή είχε τίτλο Παράγοντες αποδοχής Πληροφοριακών Συστημάτων από το Ιατρικό προσωπικό – προοπτικές για την εφαρμογή της επί ενδείξεων βασιζομένης Ιατρικής (Evidence Based Medicine).
Διδάσκει στο τμήμα Νοσηλευτικής μαθήματα του κύκλου Πληροφορικής και Ιατρικής Πληροφορικής. Παράλληλα, είναι μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) από το 2013, όπου διδάσκει Διοίκηση Οργανισμών και Επιχειρήσεων, ενώ διδάσκει και στο Μεταπτυχιακό Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Μονάδων Υγείας του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης το μάθημα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήμα