Είναι ο ιδρυτής του Ελληνικού παραρτήματος του Open Knowledge Foundation και πρόεδρος του Δ.Σ. Διδάσκει στο MSc της Επιστήμης του Διαδικτύου στο ΑΠΘ και συμμετέχει ως ερευνητής στο εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής. Είναι επίσης, μεταδιδακτορικός επιστημονικός συνεργάτης στο εργαστήριο Complex Systems Analysis στο τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ. Κατέχει Πτυχίο Μαθηματικών (1999), μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ιατρική Πληροφορίκη (2001) και διδακτορικό δίπλωμα στην Informatics in Medical Education (2008).