Είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας & Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) και πρώην Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, όπως και μέλος της Μονάδας Ερευνών Κοινής Γνώμης (ΜΕΚΓ) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι International Expert στο European Training Foundation/ ETF («Skills & VET Governance» project). Έχει διατελέσει Special Adviser στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2011- 2013). Έχει διατελέσει Special Adviser στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2011- 2013).