Ρούτσης ΦώτηςΟ Ρούτσης Φώτης είναι Freelancer Web Developer με έδρα την Αθήνα.

Κατέχει Πτυχίο Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος MSc στην Πληροφορική Υγείας. Από το 2007 εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας Web Developer και Σύμβουλος και έχει συμμετάσχει σε διάφορα έργα. Είναι μέλος της Ελληνικής κοινότητας FOSS και ο ίδιος συμμετέχει ενεργά στις περισσότερες από τις δραστηριότητες της κοινότητας.

Ως Web Developer πάντα προσπαθεί να συμβαδίσει με τις νέες τάσεις γύρω από το Web και τις τελευταίες τεχνολογίες γύρω από αυτό.

Από το 2009-2012 ήταν μέρος της Πρωτοβουλίας Ανοικτή Διακυβέρνηση (OpenGov.gr) του γραφείου του Έλληνα Πρωθυπουργού και είχε την ευκαιρία να συμμετέχει σε μεγάλης κλίμακας έργα,  εστιάζονται κυρίως στη διαφάνεια και τη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης