Ρόκκος ΣωτήριοςΣπουδές

1978-1981 Bachelors in Computer Science & Mathematics – CUNY USA

1982-1984 Masters of Science in Software engineering – PACE University NY/ USA

Προϋπηρεσία στον ΟΒΙ

1992-1995 Ανάλυση/σχεδιασμός Μηχανοργάνωσης ΟΒΙ, Προγραμματιστής εφαρμογών.

1995-2005 Προϊστάμενος Υπηρεσιών Πληροφορικής ΟΒΙ

2006-σήμερα Προϊστάμενος Υπηρεσίας Μίας Στάσης