Σακκαλής Βαγγέλης

Ο Βαγγέλης Σακκαλής είναι κύριος ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος από το τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και κατέχει Master of Science στη Βιοϊατρική Τεχνολογία από το πανεπιστήμιο Imperial College of Science, Technology and Medicine του Λονδίνου. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ και Πρόεδρος των Ερευνητών του ΙΤΕ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση ιατρικού σήματος και εικόνας, βιοστατιστική, νευροεπιστήμες, βιοϊατρική πληροφορική, μοντελοποίηση και οπτικοποίηση δικτύων.

.