Καουκάκης ΣταύροςΟ Σταύρος Καουκάκης είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης από το ίδιο τμήμα με περιοχές ειδίκευσης τα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ιατρική Πληροφορική και Βιοϊατρική Τεχνολογία.

Έχει συμμετάσχει σαν συντονιστής ομάδων ανάπτυξης λογισμικού και σαν προγραμματιστής πληροφοριακών συστημάτων σε διάφορα Εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα σχετικά με την Ιατρική Πληροφορική, τα Ανοικτά Δεδομένα, τις Υπηρεσίες Διαδικτύου, τις Ανοικτές Τεχνολογίες και το Ελεύθερο και Ανοικτό Λογισμικό.

Είναι πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων –  Data Protection Officer (DPO), βάσει του Διεθνούς Προτύπου ISO17024.