Είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει πτυχίο Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού από το Ε.Μ.Π. και Διδακτορικό στην Υποβρύχια Ακουστική από το Ε.Μ.Π. επίσης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουνμαθηματικά μοντέλα σε φυσικές επιστήμες και επιστήμες μηχανικού με ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη κυματικών φαινομένων και ιδιαίτερα στην υποβρύχια ακουστική και την ακουστική ωκεανογραφία. Έχει συντονίσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών-αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο ΙΤΕ.  Από το 2013 είναι Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ακουστικής (European Acoustics Association). Είναι επίσης μέλος του Δ.Σ του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής στο οποίο διετέλεσε Πρόεδρος μέχρι το 2014.