Είναι Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Public Opinion Research Unit του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το University of Wales, Aberystwyth το 1998. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό εργασιών σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.